Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T4/2023

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2023 registra un saldo de 7,4 punts. El 21,7% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió favorable de la marxa del seu negoci al quart trimestre, mentre que l'opinió del 14,3% és desfavorable. El 64,0% restant considera que s'ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, tots presenten saldos positius. Destaquen els sectors de l'hostaleria, la construcció i la resta de serveis amb saldos de 19,8, 10,5 i 8,5 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al primer trimestre del 2024 registren un saldo de 4,0 punts. El 18,3% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 14,3% opina que serà desfavorable. El 67,4% restant considera que es mantindrà estable.