Saltar al contingut principal

Estadística sobre innovació a les empreses. 2022

El nombre d'empreses amb seu a Catalunya de 10 ocupats o més que van tenir despesa en activitats innovadores el 2022 va ser de 5.450 i la despesa feta en aquestes activitats va ser de 4.819,5 milions d'euros. Si es comptabilitza la despesa en innovació feta a Catalunya per totes les empreses, amb independència d’on s’ubica la seu social, aquesta xifra va arribar a 5.404,4 milions d'euros, un 19,8% superior a l'any 2020.

Per tipus d’activitat innovadora, el 53,8% de la despesa feta a Catalunya corresponia a activitats d'R+D interna, el 13,5% a adquisició d'R+D (R+D externa) i el 37,2% restant es destinava a altres activitats innovadores (excloent-ne l'R+D), com ara l'adquisició d'equips de maquinària, el disseny de productes o la formació i el desenvolupament personal destinats a innovacions diferents d'R+D.

Respecte a la intensitat d’innovació, el percentatge que representa la despesa en activitats innovadores sobre el volum de negoci va ser del 3,0%, en les empreses de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya que tenien despesa en innovació.

En els darrers 3 anys (període 2020-2022), 8.116 empreses de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya van dur a terme innovació, xifra que representa un 26,5% del total d'empreses. En el mateix període, el 13,3% del total d'empreses (4.058 empreses) van fer innovacions de producte (introduint-hi béns o serveis nous, o millorats significativament) i un 23,6% (7.228 empreses) van fer innovacions de processos de negoci (implementant algun procés de negoci nou o millorat per a una o més funcions de negoci que diferia significativament de l'anterior).