Saltar al contingut principal

IN Estadística sobre innovació a les empreses

L'Estadística sobre innovació a les empreses proporciona informació sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, a partir d'indicadors que permeten conèixer aquest procés (impacte econòmic, tipus d'activitats innovadores, costos, etc.).

Es presenten resultats per quantificar les empreses innovadores, així com la despesa en innovació i la seva distribució segons les diferents activitats per a la innovació tecnològica, o bé la intensitat d'innovació o el finançament públic d'aquesta, entre d'altres.

Els resultats es desagreguen per grandària de l'empresa segons ocupats i pels quatre grans sectors d'activitat econòmica: agricultura, indústria, construcció i serveis.

La font primària d'informació és l'Enquesta sobre innovació a les empreses, de caràcter anual, duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat a Catalunya (d'acord amb el conveni signat entre ambdós instituts). L'Idescat fa l'explotació estadística detallada de la informació per a Catalunya i ofereix així una visió de conjunt de l'activitat d'innovació duta a terme per les empreses.

En l'edició de 2017, per motius de gestió pressupostària aliens a l'INE, la mostra de l'enquesta ha estat força inferior a l'habitual. Això provoca que alguns indicadors no ofereixin la qualitat necessària per ser publicats, ja que els errors de mostreig associats són molt elevats. Per aquest motiu, de l'any 2017 només es difonen alguns indicadors bàsics en l'apartat de Taules bàsiques.

L'any 2018 s'ha fet un canvi metodològic per l'aplicació de la nova revisió del Manual d'Oslo (2018), que ha provocat una ruptura en la sèrie temporal amb els resultats d'anys anteriors.

A partir de l'any 2020, l'enquesta té periodicitat biennal.

En altres seccions