Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. 2023

La taxa d'atur es va situar en el 9,1% de mitjana a Catalunya el 2023, amb un total de 363.900 persones desocupades, un 3,4% menys que el 2022, segons l'EPA. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 112.100 llars (el 3,5% del total de les llars catalanes), fet que representa un decrement del 6,0% interanual.

Pel que fa als joves menors de 25 anys, la taxa mitjana anual d'atur va disminuir 2,4 punts respecte del 2022 i es va situar en el 21,7% de la població activa de 16 a 24 anys.

La població ocupada va créixer un 3,9% interanual, fins a un valor mitjà de 3.652.100 persones, 620.400 de les quals fa menys d'un any que treballen en l'ocupació actual. La taxa d'ocupació de 20 a 64 anys es va situar en el 75,8% el 2023, 1,4 punts més que l'any anterior.

La població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari va créixer 3,6 punts i es va situar en el 79,1%, mentre que la població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari va augmentar 2,3 punts respecte el 2022 i es va situar en el 57,8% (54,1% en el cas dels homes i 61,5% en el cas de les dones). L'abandonament prematur dels estudis va decréixer 2,9 punts i va afectar el 14,0% de la població de 18 a 24 anys. El percentatge de població de 25 a 64 anys que va cursar estudis va créixer 1 punt respecte el 2022 i es va situar en el 14,3%.

L'Idescat publica la informació de síntesi de l'EPA per al 2023, que complementa els resultats ja difosos a l'apartat monogràfic d'aquesta estadística. També s'actualitzen els indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la UE per a Catalunya que tenen com a font l'EPA.