Saltar al contingut principal

Estadística de la despesa del turisme estranger. 05/2024

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.323 milions d'euros al maig del 2024, xifra que suposa un augment del 8,3% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per països de residència habitual, destaquen els Estats Units, França i el Regne Unit amb una despesa total de 454, 287 i 260 milions d'euros, fet que suposa una variació interanual del 20,1%, 8,3% i del 36,4%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 246 euros, dada que suposa un augment interanual del 9,2%. Les partides de despesa principals corresponen a les despeses en transport internacional que no estan incloses en el paquet turístic (670 milions d'euros) i les despeses en allotjament (472 milions d'euros).