Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 01/2024.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya se situa en 3.496.005 persones al mes de gener del 2024, xifra que suposa un augment de 82.625 persones (2,4%) respecte al mateix mes de l'any anterior, segons dades provisionals. Els afiliats han augmentat a 37 comarques i Aran, entre les quals destaquen el Solsonès, que augmenta un 11,7% (afectat per la nova divisió comarcal), l'Alt Empordà (4,1%) i el Gironès (3,1%). A l'altre extrem, el nombre d'afiliats ha disminuït a la Segarra (−4,0%) i Osona (−1,8%), totes dues afectades per la nova divisió comarcal, i a la Ribera d'Ebre (−1,1%) i la Terra Alta (−0,5%).

En relació amb el desembre del 2023, el nombre d'afiliats ha disminuït al conjunt de Catalunya en 21.300 persones, un 0,6%, i també ho ha fet a 32 comarques i a Aran; en canvi, ha augmentat a 9 comarques i en una s'ha mantingut estable.

Per sexe i respecte a un any enrere, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 44.330 i el d'homes en 38.295, fet que suposa augments interanuals del 2,8% i 2,1%, respectivament.

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d'edat han augmentat el nombre d'afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït un 0,4%. Els afiliats de 55 anys o més són els que més augmenten al conjunt de Catalunya (5,4%), seguits dels menors de 30 (4,6%).

Els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten al conjunt de Catalunya un 7,7% en relació amb el mateix mes de l'any anterior i ho fan a 36 comarques i Aran, entre les quals destaquen la Cerdanya (12,0%), el Berguedà (11,0%) i l’Alt Empordà (9,9%), a més del Solsonès, que està afectat pels canvis territorials. Els afiliats de nacionalitat espanyola augmenten un 1,4% al conjunt de Catalunya i a 35 comarques i Aran.

Les afiliacions al sector serveis, que representen el 78,9% del total, han augmentat un 2,8% interanual, l'increment més elevat de tots els sectors i han crescut a tot el territori, excepte a 2 comarques. A la indústria les afiliacions han augmentat un 1,3% al conjunt de Catalunya i també ho han fet a 31 comarques i Aran. En el cas de construcció l'augment ha estat de l'1,4%, i han crescut a 25 comarques i Aran. L'agricultura és l'únic sector on les afiliacions han disminuït, un −0,4%, xifra que representa 210 afiliacions menys que un any enrere.

Per tipus de jornada, el 19,5% de les afiliacions per compte d'altri al gener són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,6%, més del doble que la dels homes (12,4%).

Pel que fa la temporalitat, la proporció d'afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri amb caràcter temporal se situa en l'11,2%, 1,7 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l'Alta Ribagorça (17,2%), i les que tenen els graus més baixos són el Baix Empordà (8,7%) i de l'Alt Empordà (8,9%).