Saltar al contingut principal

Estadística del turisme estranger. 12/2023 i any 2023. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya es va situar en 1,0 milions al desembre del 2023, xifra que va suposar un increment interanual del 25,4%. Segons el país de residència habitual, els països de procedència majoritària, és a dir França, Itàlia i els Estats Units van presentar taxes interanuals positives (14,5%, 32,5% i 34,9%, respectivament).

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) van augmentar un 23,5% i un 64,3%, respectivament, mentre que els viatges de negoci van disminuir un 7,1%. Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars van créixer un 15,3% i els habitatges de familiars o amics, un 30,7%.

L'any 2023, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 21,2% respecte a l'any 2022, i es va situar en 18,0 milions, segons dades provisionals. Per país de residència habitual, els països de procedència majoritària, França, el Regne Unit i els Estats Units, van registrar taxes positives (8,5%, 25,3% i 37,8%, respectivament).