Saltar al contingut principal

Estadística del turisme estranger. 11/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,1 milions al novembre del 2023, enfront dels 957,1 milers del novembre del 2022, xifra que suposa un augment interanual del 19,7%. Segons el país de residència habitual, els països d'on procedeixen majoritàriament els turistes són França, els Estats Units i Itàlia, amb 199,2, 105,4 i 101,2 milers de turistes, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) i els viatges de negoci tenen una afluència turística de 907,1, 135,3 i 103,2 milers de turistes, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars tenen una afluència de 689,2 milers de turistes, i els habitatges de familiars o amics de 213,6 milers de turistes.