Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 02/2024

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari (base 2021=100) augmenta un 4,9% interanual al febrer del 2024. Per grans sectors industrials, presenten increments els béns d’equipamen (10,1%), els de consum (7,7%) i els béns intermedis (2,7%); en canvi, decreix l'energia un 1,9%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 11,0% respecte del mateix mes de l'any anterior i l'índex de producció industrial (que inclou l'energia) ho fa en un 9,4%. Per grans sectors industrials, augmenten els béns d'equipament (15,5%), els béns de consum (11,6%) i els béns intermedis (7,5%), mentre que l’energia decreix un 1,8%.

Finalment, per divisions industrials els increments més elevats es registren a la fabricació de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (29,4%) i a la fabricació de material de transport (28,7%); en canvi, decreixen a les indústries tèxtils de la confecció, cuir i calçat (−4,3%) i a la fabricació de maquinària i equips mecànics (−2,8%).