Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 01/2024

L'índex de preus de productes industrials (base 2021=100) (que no inclou l'energia) disminueix un 0,9% interanual a Catalunya al gener del 2024.

En aquest mateix període l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) decreix un 3,7% respecte del mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, disminueixen els preus de l'energia un 14,4% i els de béns intermedis un 7,1%, mentre que els de béns de consum i els d'equipament augmenten tots dos un 3,2%.

D'altra banda, per divisions industrials els decrements de preus més elevats es registren a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−14,4%) i les indústries del paper (−8,2%). En canvi, creixen els preus de la fabricació d'altres materials de transport (4,7%) i la fabricació de begudes (4,1%).

Amb la publicació de les dades del gener de 2024 en la base 2021, es dona compliment al Reglament d’execució (UE) 2020/1197 de la Comissió Europea sobre les estadístiques empresarials conjunturals, que estableix un canvi de base en l’any 2021. Les sèries enllaçades dels índexs en base 2021 es publiquen a partir de gener de 2002.