Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 03/2024

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia (base 2021=100), disminueix un 11,6% interanual a Catalunya al març del 2024. Per grans sectors industrials, tots decreixen: els béns intermedis un 15,9%, els béns d'equipament un 8,5% i els béns de consum un 8,4%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 10,9% interanual a Catalunya.