Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 04/2024

L'índex de preus de productes industrials (base 2021=100), que no inclou l'energia, disminueix un 0,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2024.

En aquest mateix període l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) decreix un 3,5% respecte del mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, disminueixen els preus de l'energia un 15,1% i els de béns intermedis un 4,2%, mentre que augmenten els de béns d'equipament un 3,4% i els de consum un 1,3%.

D'altra banda, per divisions industrials els decrements de preus més elevats es registren a les indústries del paper (−6,0%), a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges, i també a la indústria de la fusta i del suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria (tots dos amb un −3,4%). En canvi, els creixements de preus més elevats els trobem a la reparació i instal·lació de maquinària i equips (4,2%), la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (3,8%), i la fabricació de begudes (3,7%).