Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2022

El volum de negoci dels establiments industrials va ser de 187.991 milions d'euros a Catalunya l'any 2022, xifra que representa un increment del 20,9% respecte a un any enrere. En aquest mateix període, el nombre de persones ocupades en les empreses d'aquest sector va ser de 494.087 (xifra que significa una disminució del 0,7%) i el valor afegit brut a cost de factors va ser de 38.920 milions d'euros (cosa que representa un augment del 8,3%).

Quant a les agrupacions industrials, les que destaquen pel volum de negoci i el pes en el total de la indústria són les indústries de productes alimentaris, amb 34.147 milions d'euros (18,2% del total de la indústria); la producció i distribució d'energia elèctrica i gas, amb 26.777 milions d'euros (14,2% del total) i les indústries químiques, amb 25.194 milions d'euros (13,4% del total). L'agrupació industrial amb un major increment interanual en el volum de negoci respecte de l'any anterior és la producció i distribució d'energia elèctrica i gas (62,7%), que s’explica per l’evolució dels preus en el període analitzat seguida de l’agrupació de les indústries extractives i refinació del petroli (40,7%).

Pel que fa a la destinació geogràfica de les vendes, el 33,0% de les vendes del sector van anar a l'estranger (el 20,7% a països de la Unió Europea i el 12,3% a la resta del món). Les agrupacions més destacades per les vendes a l'estranger van ser les de la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (amb el 17,5% del total de vendes industrials a l'estranger); les indústries químiques (amb el 16,5%), i les indústries de productes alimentaris (amb el 15,6%).

Totes aquestes magnituds situen la productivitat aparent per treballador del sector industrial en 78.771 euros (un 9,0% més que l'any anterior).