Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta territorial. 2021

Infografia

InfografiaRFDBC

L’any 2021, el Barcelonès va tornar a ser la comarca amb la renda familiar disponible bruta per habitant més elevada, amb 20.293 euros, i supera en un 10,6% la mitjana catalana (18.356 euros). La segueixen el Vallès Occidental (19.125 euros) i el Baix Llobregat (18.927 euros). Per contra, el Montsià (13.938 euros) i l'Alt Empordà (14.339 euros) són les comarques que van tenir una renda més baixa.

Dels 465 municipis estudiats (amb més de 1.000 habitants), 133 se situen per sobre de la mitjana catalana. Matadepera (amb 30.684 euros per habitant) és el municipi amb el nivell de renda més elevada, seguit de Sant Just Desvern (26.910 euros) i Fornells de la Selva (26.222 euros). A l’altre extrem, Lloret de Mar (12.252 euros) i Aitona (12.257 euros) van ser els municipis amb menys renda per habitant.

La renda per habitant del 2021 augmenta un 4,6% a Catalunya en relació amb el 2020, any de la crisi sanitària. Totes les comarques augmenten, encapçalades pel Solsonès (8,3%) i tot seguit el Montsià (7,8%), mentre que les comarques amb menors creixements són la Ribera d’Ebre (1,8%) i l’Aran (0,8%). Més del 93% dels municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants mostren un creixement positiu de la renda per habitant l'any 2021.

La remuneració d’assalariats representa el 59% dels principals recursos i és el principal component de renda a totes les comarques. El Gironès i el Vallès Occidental són les comarques amb una proporció més alta de rendes salarials, amb un 62,6% i un 62,0%, respectivament.

Les prestacions socials representen el 22% dels principals recursos. El Berguedà és la comarca que presenta un major pes d’aquest component (31,6%), seguida de la Terra Alta (29,0%).

Els ingressos procedents de l’excedent brut d’explotació representen el 19% dels principals recursos. La Cerdanya és la comarca que mostra una proporció més elevada d’ingressos per aquest component (31,8%), seguida del Pallars Sobirà (29,0%).

Per municipis Guissona és el municipi amb el percentatge més elevat d’ingressos procedents de la remuneració d’assalariats (72,0%). Pel que fa a l’excedent brut d’explotació, la Vall de Boí (41,7%) és el que registra el percentatge més alt respecte a la seva composició de recursos. Finalment, pel que fa a les prestacions socials, la Pobla de Lillet és el municipi on el pes d’aquest component sobre el total dels principals ingressos és més elevat (40,7%).