Saltar al contingut principal

RFDBC Renda familiar disponible bruta territorial

L'operació estadística Renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), però també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials.

L'àmbit geogràfic de la sèrie de la Revisió estadística 2019 són les comarques i els municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants. A les sèries temporals de bases comptables anteriors (bases de 1986, 1995, 2000. 2008 i 2010), l'àmbit geogràfic són les comarques i els municipis de Catalunya de més de 5.000 habitants i les capitals comarcals. Per consultar aquests resultats, vegeu les notes metodològiques corresponents.

L'Idescat elabora aquesta sèrie i és coherent amb les dades dels comptes de renda de les llars de la Comptabilitat regional d'Espanya de l'INE.

Infografia

Infografia

RFDBC

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions