Saltar al contingut principal

Estadística del turisme estranger. 04/2024

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,7 milions a l'abril del 2024, enfront dels 1,5 milions de l'abril del 2023, xifra que suposa un augment interanual del 8,3%. Segons el país de residència habitual, els països d'on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Estats Units i Itàlia, amb 383,8, 155,4 i 139,8 milers de turistes, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) i els viatges de negoci tenen una afluència turística de 1.318,5, 203,6 i 147,4 milers de turistes, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars tenen una afluència d'1,1 milions de turistes, i els habitatges de lloguer de 243,5 milers de turistes.