Saltar al contingut principal

Cens de població i habitatges. 2022-2023. Estructura de la població

L'Idescat amplia els resultats del Cens de població del 2022 i del 2023, amb informació de la població per sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat. Pel que fa a l’àmbit geogràfic, es proporcionen dades per a Catalunya, províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis, agrupacions censals, districtes i seccions censals.

Per lloc de naixement, 4.975.830 habitants van néixer a Catalunya (63,0%), 1.151.646 habitants, a la resta d'Espanya (14,6%) i 1.774.487 habitants, a l'estranger (22,5%).

Per comarques i Aran, els percentatges més elevats de població nascuda a Catalunya corresponien a la Terra Alta (79,3%), les Garrigues (79,0%) i el Pallars Sobirà (78,8%) i els més baixos al Barcelonès (54,3%) i l'Aran (55,9%). Els majors percentatges de població nascuda a la resta d'Espanya eren a l'Aran (19,4%), el Baix Llobregat (18,8%) i el Tarragonès (18,3%), en canvi, les Garrigues (5,7%) i la Terra Alta (5,8%) eren les comarques que tenien menys proporció de població nascuda a la resta d'Espanya.

Pel que fa a la proporció de població nascuda a l'estranger, els màxims es registraven a les comarques del Barcelonès (30,3%), l'Alt Empordà (29,8%) i la Segarra (29,0%), mentre que les proporcions més baixes corresponien al Pallars Sobirà (13,4%), i el Moianès i l'Anoia (totes dues un 13,8%).

Per grandària del municipi i lloc de naixement, els municipis de fins a 500 habitants van registrar el major percentatge de població nascuda a Catalunya (83,1%), els municipis de 50.001 a 100.000 habitants el major percentatge de nascuts a la resta d’Espanya (17,7%) i el municipi de més d’1 milió d’habitants (Barcelona) el major percentatge de nascuts a l’estranger (30,9%).

El 2023, l’edat mitjana de la població era de 43,39 anys (42,02 anys els homes i 44,71 anys les dones). Per comarques, els valors més alts es registraven a la Terra Alta (48,54 anys), el Priorat (48,06 anys ) i el Pallars Jussà (47,25 anys) i els valors més baixos, al Gironès (40,66 anys), el Vallès Oriental (42,22 anys) i el Tarragonès (42,37 anys).

L'Idescat ofereix una bateria de 12 indicadors demogràfics disponibles per a Catalunya, comarques, municipis, agrupacions censals i seccions censals sobre l'estructura de la població per sexe, per edat, nacionalitat i lloc de naixement. Els indicadors es poden veure en mapes interactius.