Saltar al contingut principal

Anuari estadístic de Catalunya

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Informació relacionada

La nota explicativa Quines xifres de població publica l'Idescat? presenta un resum de cada una de les fonts i explica la relació que existeix entre aquestes.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre censos i enquestes demogràfiques