Saltar al contingut principal

Anuari estadístic de Catalunya

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació, darrer període i màxim detall geogràfic
CENSPHCens de població i habitatges. 2011. Seccions censals2011
CENSECens d'edificis. 2011. Municipis2011
EDEnquesta demogràfica. 2007. Municipis2007
Estadístiques complementàries
CodiDenominació, darrer període i màxim detall geogràfic
ECLLEnquesta contínua de llars. 2019. Províncies2019
SHDSèries històriques demogràfiques. 1920-1970. Municipis1920-1970

Informació relacionada

La nota explicativa Quines xifres de població publica l'Idescat? presenta un resum de cada una de les fonts i explica la relació que existeix entre aquestes.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre censos i enquestes demogràfiques