Saltar al contingut principal

Anuari estadístic de Catalunya

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
NOMSNoms dels nadons. 2021. Comarques i Aran2021
NCPNoms i cognoms de la població. 2020. Comarques i Aran2020

Informació relacionada

El Departament de Justícia disposa d'un Cercador de noms que inclou informació sobre els noms admesos per resolució judicial.

L'Institut d'Estudis Catalans disposa d'una web d'onomàstica amb informació sobre normalització de noms i cognoms.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre noms i cognoms