Saltar al contingut principal

Anuari estadístic de Catalunya

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
NOMSNoms dels nadons. 2022. Comarques i Aran2022
NCPNoms i cognoms de la població. 2022. Comarques i Aran2022

Informació relacionada

El Departament de Justícia, Drets i Memòria disposa d'un Cercador de noms que inclou informació sobre els noms admesos per resolució judicial.

L'Institut d'Estudis Catalans disposa d'una web d'onomàstica amb informació sobre normalització de noms i cognoms.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre noms i cognoms