Saltar al contingut principal

Noms i cognoms de la població

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix informació relativa als noms i cognoms de tota la població resident a Catalunya, a partir del Padró continu.

Es pot consultar la freqüència dels diferents noms i cognoms dels homes i dones residents a Catalunya. Aquesta consulta es pot fer segons l'ordenació de freqüències dels noms i cognoms més habituals. També es pot fer una consulta específica de qualsevol nom o cognom i conèixer-ne el nivell de freqüència entre tota la població. Aquesta informació es pot obtenir per al conjunt de Catalunya, per províncies, àmbits del Pla territorial i comarques. En el cas dels noms, també segons el sexe, la dècada de naixement i la nacionalitat.

En altres seccions