Saltar al contingut principal

Informació relacionada

El Departament de Salut elabora l'estadística de defuncions i publica anualment Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, que ofereix els resultats de les taules de vida i dels indicadors de la mortalitat general i segons la causa de la mort.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre naixements i defuncions.