Saltar al contingut principal

Informació relacionada

El Departament de Salut elabora l'estadística de defuncions i publica anualment Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, que ofereix els resultats de les taules de vida i dels indicadors de la mortalitat general i segons la causa de la mort.

El Sistema de Vigilància de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carlos III ofereix estimacions de la mortalitat per identificar les desviacions de mortalitat diària observada respecte a l'esperada, segons les sèries històriques de mortalitat.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre naixements i defuncions