Saltar al contingut principal

CEPH Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges

L'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges és el resultat d'una enquesta per mostreig que complementa els resultats del Cens de població i habitatges, elaborat a partir de l'aprofitament estadístic de registres administratius. El principal objectiu de l'enquesta és obtenir informació de variables sobre les quals no hi ha informació a partir dels registres administratius (com ara característiques de les persones, les llars o dels habitatges) i d'aquesta manera donar continuïtat a les sèries censals existents.

Aquesta Estadística és una investigació per mostreig duta a terme per l'INE a tot el territori espanyol a partir de 2021 amb periodicitat quinquennal. L'Idescat porta a terme una explotació estadística detallada per a l'àmbit de Catalunya, les províncies i els municipis de 50.000 habitants o més.

Pel que fa a les persones, s'ofereix informació sobre les llengües (coneixement, usos lingüístics i llengua inicial), la mobilitat quotidiana i la cura de persones dependents, entre altres. En relació amb els habitatges principals i els edificis, s'inclouen dades sobre les instal·lacions de l'habitatge, el règim de tinença i l'estat de conservació dels edificis, entre altres. Quant a les llars, es presenten dades sobre les relacions de parentiu entre els membres de la llar, la separació de residus i la disponibilitat de segones residències, entre d'altres.

La difusió dels resultats de l'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges inclou dades sobre llengües (coneixement, usos lingüístics i llengua inicial) i habitatges.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

Taules disponibles [+]

En altres seccions