Saltar al contingut principal

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Informació relacionada

L'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) i el Departament de Territori publiquen dades de la mobilitat quotidiana i la mobilitat en dia feiner.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre mobilitat i població estacional