Saltar al contingut principal

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació, darrer període i màxim detall geogràfic
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2018/19. MunicipisCurs 2018/19
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2018/19. MunicipisCurs 2018/19
EPEEstimacions de població estacional. 2018. Municipis2018
Estadístiques complementàries
CodiDenominació, darrer període i màxim detall geogràfic
CENSPHCens de població i habitatges. 2011. Seccions censals2011

Informació relacionada

L'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) i el Departament de Territori i Sostenibilitat publiquen dades de la mobilitat quotidiana i la mobilitat en dia feiner.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre mobilitat i població estacional