Saltar al contingut principal

Estadístiques d'altres organismes

Estadístiques d'altres organismes
Codi Denominació, darrer període i màxim detall geogràfic
ADOPEstadística de l'adopció i l'acolliment d'infants. 2019. Catalunya
EDSNEstadística de nul·litats, separacions i divorcis. 2018. Províncies

Informació relacionada

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre llars, famílies i matrimonis