Saltar al contingut principal

Anuari estadístic de Catalunya

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
MMMoviments migratoris. 2021. Municipis2021
Estadístiques complementàries
CodiDenominació i detall geogràfic
CENSPHCens de població i habitatges. 2021. Seccions censals 2021
EDEnquesta demogràfica. 2007. Municipis2007

Estadístiques d'altres organismes

Estadístiques d'altres organismes
Codi Denominació i detall geogràfic Detall geogràfic
ENIEnquesta nacional d'immigrants. CatalunyaCatalunya

Informació relacionada

La informació de població estrangera apareix a l'apartat Població estrangera.

La informació de població estacional apareix a l'apartat Mobilitat i població estacional.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre migracions