Saltar al contingut principal

MAT Estadística de matrimonis

L'Estadística de matrimonis proporciona informació sobre el nombre i les característiques dels matrimonis a Catalunya.

Les dades es difonen en dues fases: la fase dels resultats provisionals, que ofereix el nombre total de matrimonis inscrits per Catalunya, províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i municipis; i el nombre total de matrimonis de residents per províncies, àmbits del Pla territorial i comarques. La fase dels resultats definitius ofereix la informació de les característiques dels matrimonis de residents per a tots els territoris.

L'Idescat elabora aquesta Estadística, amb la col·laboració de l'INE, a partir de les dades de la inscripció dels matrimoni davant del Registre Civil.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions

Taules bàsiques

Indicadors de la Unió Europea

Indicadors demogràfics i de territori

El municipi en xifres