Saltar al contingut principal

EF Enquesta de fecunditat

L'Enquesta de fecunditat proporciona informació sobre els factors determinants de la fecunditat actual i l'esperada en el futur.

Els objectius de l'Enquesta són identificar els factors determinants de la fecunditat i proporcionar informació sobre els canvis en les estructures familiars, les relacions de parella, els elements que condicionen la decisió de tenir fills i els motius per no tenir-ne.

En aquesta Enquesta es tenen compte els fills biològics i adoptats de la dona enquestada, i els fills anteriors de la seva parella (tant si conviuen amb ella com si no).

L'Enquesta de fecunditat és una operació per mostreig bietàpic estratificat duta a terme per l'INE el 2018 i dirigida a la població d'entre 18 i 55 anys. L'Idescat difon els resultats de la mostra de la població femenina per a Catalunya.