Saltar al contingut principal

IEV Taula de vida

La taula de vida és el model demogràfic universalment acceptat per descriure d'una manera estructurada i completa l'experiència de mortalitat d'una població i proporcionar mesures comparatives de la longevitat esperada. El model utilitzat per construir la taula de vida assumeix que una cohort inicial de 100.000 nounats està subjecta a les mateixes taxes específiques de mortalitat per sexe i edat que coneix una població real durant un període de temps específic. Les taules de vida s'han calculat sobre mitjanes quinquennals.

L'esperança de vida en néixer s'interpreta com el nombre d'anys que, de mitjana, pot esperar viure una generació de nounats si les condicions de mortalitat no varien en el futur. L'esperança de vida als 65 anys és una estimació de la mitjana d'anys de què gaudirà la població d'aquesta edat si es mantenen constants les condicions de mortalitat de l'any o període especificat.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions

Taules disponibles [+]