Saltar al contingut principal

Noms dels nadons

L'Idescat presenta la informació relativa als noms dels nadons de mares residents a Catalunya. Aquesta informació es pot obtenir per al conjunt de Catalunya, per províncies, per àmbits del Pla territorial i per comarques i Aran, així com per sexe i any de naixement.

La informació sobre els noms dels nadons prové de la butlleta estadística que han d'emplenar els progenitors en el moment d'inscriure el naixement del seu fill, en el Registre civil.

Taules disponibles

En altres seccions

Taules bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya