Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 01/2024

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) (base 2021=100) creix un 3,1% interanual a Catalunya al gener del 2024. Per sectors d'activitat, augmenten el comerç (1,5%) i també els altres serveis, és a dir, els no comercials (5,8%). Dins d'aquests altres serveis, destaca el creixement de les activitats administratives i serveis auxiliars amb un 17,9%, les activitats professionals, científiques i tècniques amb un 13,7% i l'hostaleria amb un 6,4%.

Amb la publicació de les dades del gener de 2024 en la base 2021, es dona compliment al Reglament d’execució 2020/1197 de la Comissió Europea sobre les estadístiques empresarials conjunturals, que estableix un canvi de base en l’any 2021. Les sèries enllaçades dels índexs en base 2021 es publiquen a partir del gener de 2005.