Saltar al contingut principal

Estadística de la despesa del turisme estranger. 12/2023 i any 2023. Dades provisionals

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es va situar en 1.229 milions d'euros al desembre del 2023, xifra que suposa un augment del 39,4% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per països de residència habitual, destaquen França i els Estats Units amb una despesa total de 155 i 147 milions d'euros, fet que suposa un augment interanual de l'1,2% i del 32,6%, respectivament. La despesa mitjana diària per persona va ser de 171 euros, dada que suposa un augment interanual del 10,3%. Les partides de despesa principals van correspondre a la despesa en transport internacional no inclòs en el paquet turístic (353 milions d'euros) i en activitats (278 milions d'euros).

L'any 2023, la despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 26,7% i es va situar en 20.878 milions d’euros. D'altra banda, la despesa mitjana diària per persona va ser de 207 euros, amb un augment del 10,1% respecte a l'any 2022, segons dades provisionals.