Saltar al contingut principal

Taula de vida 2018-2022

L'Idescat publica la taula de vida de la població de Catalunya corresponent al període 2018-2022. Per a aquest període, l'esperança de vida en néixer era de 83,26 anys (80,46 anys per als homes i 85,97 anys per a les dones), una diferència de 5,5 anys a favor de les dones. El nivell de l’esperança de vida a les quatre províncies era: Barcelona (83,44 anys), Girona (83,05 anys), Lleida (82,98 anys) i Tarragona (82,86 anys).

En comparació amb les dades de fa deu anys (2008-2012), l'esperança de vida en néixer per al conjunt de la població s'ha allargat en 1,06 anys, amb un increment més important en els homes (1,26 anys) que en les dones (0,86 anys).

L'esperança de vida als 65 anys del període 2018-2022 era de 21,19 anys (19,03 anys per als homes i 23,11 anys per a les dones), amb una diferència entre els dos sexes de 4,07 anys. A les quatre províncies, el valor de l’esperança de vida als 65 anys era: Barcelona (21,29 anys), Girona (21,13 anys), Lleida (21,11 anys) i Tarragona (21,05 anys).

L'Idescat difon la taula de vida completa de la població de Catalunya (que proporciona l'esperança de vida per a cada edat) i la taula de vida abreujada per a Catalunya i les províncies (amb resultats per edats quinquennals). La sèrie s’inicia al període 1981-1985.

Les taules de vida completes i abreujades de l'Idescat, calculades sobre la base de mitjanes de cinc anys, complementen la sèrie de taules de vida abreujades que elabora el Departament de Salut, de base anual.