Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 12/2023 i any 2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va augmentar un 2,1% interanual al desembre del 2023, i un 44,3% respecte al mes de novembre del 2023. Per grups de productes, l'augment interanual es deu a l'increment de les vendes de l'alimentació (4,2%), ja que les vendes de la resta de productes van disminuir (−0,1%).

A preus constants (és a dir, eliminant l'efecte dels preus), l'índex va registrar una variació interanual del 0,2%. Les vendes de productes d'alimentació van disminuir un 2,1%, mentre que les de la resta de productes van augmentar un 3,2%.

Al 2023, la mitjana anual de l'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va augmentar un 4,8% en relació amb l'any anterior. El comportament dels dos grups de productes que formen l'índex ha estat positiu, tot i que l'augment de l'alimentació (6,6%) va ser superior al de la resta de productes (2,9%).