Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T1/2024

El cost laboral per treballador i mes és de 3.253,65 euros a Catalunya al primer trimestre del 2024, un 3,8% més que al mateix trimestre del 2023. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 5.403,34 euros, un 10,7% més que un any enrere, mentre que al sector de la cultura se situa en 3.721,12 euros, amb un increment interanual del 8,0%. El sector del turisme creix un 2,5% respecte del mateix trimestre del 2023 amb un cost laboral de 2.432,52 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.785,88 euros). En el sector de la cultura el subsector llibres i premsa és el que anota el cost laboral més alt (4.188,40 euros).

El cost salarial per treballador i mes augmenta un 4,2% a Catalunya i se situa en 2.398,08 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 4.237,85 euros (13,9% de variació interanual), en la cultura és de 2.753,57 euros (6,6%) i en el turisme de 1.781,26 euros (3,7%).

Per hora efectiva, el cost laboral és de 24,60 euros i el cost salarial de 18,13 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (28,06 euros), seguit de la cultura (20,04 euros) i del turisme (14,51 euros).

Pel que fa al nombre de llocs de treball vacants aquest és de 28.062, un 4,3% menys que un any enrere. El sector serveis concentra el 85,3% de les vacants.