Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 2023. Dades definitives

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va augmentar un 2,1% a Catalunya l'any 2023, segons dades definitives, que actualitzen les dades provisionals.

L'índex de preus industrials (que inclou l'energia) va disminuir un 2,1% a Catalunya l'any 2023. Per grans sectors industrials, presenten decrements l'energia un 16,2% i els béns intermedis un 4,3%; en canvi, augmenten els béns de consum un 8,1% i els d'equipament un 2,8%.