Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat en càmpings. T4/2023 i any 2023. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va augmentar un 7,9% interanual al quart trimestre del 2023, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Segons l'origen dels viatgers, el nombre de pernoctacions de turisme domèstic va créixer un 2,8% (el turisme català va augmentar un 0,6% i el procedent de la resta de l'Estat un 37,5%) i pel que fa al turisme estranger, aquest va créixer un 16,0%.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats als càmpings va augmentar un 0,7% interanual.

L'any 2023, el nombre de pernoctacions als càmpings va créixer un 3,6% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van disminuir un 1,7%: les dels viatgers catalans van decréixer un 2,9% i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat van créixer un 4,8%. Les pernoctacions del turisme estranger també van augmentar un 9,3% respecte a un any enrere. D'altra banda, el nombre de viatgers va augmentar un 4,1% respecte al 2022.