Saltar al contingut principal

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2023. Avanç del PIB

Infografia

InfografiaPIBA

El producte interior brut de Catalunya va registrar un increment anual d'un 2,6% el 2023, segons l'estimació avançada. Aquesta dada representa una reducció respecte de l'any 2022 (5,5%).

Tots els sectors d'activitat presenten variacions interanuals positives excepte l'agricultura. La indústria, amb un creixement del 2,8%, és l’únic sector que mostra una millora respecte de l’any 2022, quan va registrar un (−2,0%). Els serveis van augmentar un 3,1%, quatre punts i vuit dècimes menys que l'any anterior (7,9%), i la construcció va créixer un 2,5%, dos punts menys que un any enrere (4,5%). L'agricultura va mostrar una disminució anual del 17,6%.

L'avanç del PIB anual incorpora una primera estimació del PIB, calculada a partir de l'agregació dels quatre trimestres de l'avanç del PIB trimestral. Aquesta estimació provisional s'actualitzarà el 20 de març, quan es publiquin els Comptes econòmics anuals de Catalunya.