Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2024

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al gener del 2024, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic disminueixen un 6,7%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans disminueixen un 9,3% i les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat, un 4,2% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 6,9% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Itàlia i els Estats Units són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (181,9, 131,4 i 126,6 milers, respectivament), amb variacions interanuals positives del 2,5%, 4,0% i 16,2%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (1,4 milions, 282,8 i 163,7 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives a Barcelona i Costa Barcelona del 3,6% i 1,6%, respectivament, mentre que Costa Brava disminueix un 9,0%.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 3,4% interanual, amb un creixement en el turisme estranger del 12,0% i una disminució en el turisme domèstic del 7,3%.