Saltar al contingut principal

TURHOT Estadística de l'activitat hotelera

L'Estadística de l'activitat hotelera és una estadística mensual que ofereix informació de l'activitat turística a Catalunya en aquests tipus d'allotjaments.

L'Idescat proporciona dades del nombre de viatgers i pernoctacions, i del grau d'ocupació dels establiments hotelers. També desagrega aquestes variables segons la procedència dels viatgers, la categoria de l'establiment i la marca turística de destinació.

La font primària d'informació és l'Enquesta d'ocupació hotelera que realitza l'INE mensualment.