Saltar al contingut principal

Moviments migratoris. 2022

L'any 2022 es van registrar 272.971 canvis de residència entre municipis de Catalunya. Les ciutats tenen un saldo negatiu de 13.599 residents que es van traslladar a viure a municipis no urbans.

L'anàlisi de la migració dins de Catalunya segons el grau d'urbanització dels municipis constata un procés de desconcentració urbana: les ciutats van tenir més sortides que entrades, i Barcelona és el municipi amb més sortides netes cap a la resta de Catalunya (−10.079 persones).

Els municipis de les localitats i àrees semidenses (generalment entre 5.000 i 50.000 habitants) van ser els principals receptors de la migració dins de Catalunya, amb un saldo positiu de 9.531 habitants l'any 2022. D'altra banda, els municipis de les àrees rurals van registrar 4.048 entrades més que sortides.

Més de la meitat dels 272.971 canvis de residència dins de Catalunya (57%) també comporten un canvi de comarca. En total 34 comarques van tenir un saldo migratori amb la resta de Catalunya de signe positiu, encapçalades pel Vallès Oriental (1.634) i el Baix Penedès (1.577). D'altra banda, 7 comarques van tenir un saldo negatiu, encapçalades pel Barcelonès (−13.279), i l'Aran va registrar el mateix nombre d'entrades que de sortides procedents de municipis de la resta de Catalunya.

Per nacionalitat, el 29,4% dels moviments interns registrats a Catalunya corresponen a població de nacionalitat estrangera, tot i que representen el 17,2% de la població.

En relació amb els fluxos migratoris amb la resta d'Espanya l'any 2022, el saldo va ser de signe negatiu. Les emigracions (55.972) van superar les immigracions (50.107) i el saldo net és negatiu (−5.865 persones). Entre les comarques amb saldos negatius, destaquen el Baix Llobregat (−1.417) i el Vallès Occidental (−1.098), i només 9 comarques van tenir un saldo positiu.

Pel que fa a les migracions amb l'estranger, el balanç resultant és de signe positiu, amb un saldo net de 158.546 persones, que representa el valor més alt mai registrat. Per nacionalitat, el saldo extern de població de nacionalitat estrangera és de 165.069 habitants, mentre que el de nacionalitat espanyola és negatiu (−6.523). A totes les comarques i Aran, el saldo migratori amb l'estranger és positiu.

L'estadística Moviments migratoris a partir de l'any 2022 té com a font l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE, mentre que del 1998 al 2021 la font era l'Estadística de variacions residencials de l'INE. Amb aquest canvi, els saldos migratoris i els fluxos dins de Catalunya i amb la resta d'Espanya es poden considerar comparables amb la sèrie anterior, mentre que els fluxos de les migracions exteriors són més elevats en la nova font.