Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 04/2024

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari (base 2021=100) augmenta un 7,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2024. Per grans sectors industrials, presenten increments els béns d'equipament (15,9%), els béns de consum (9,7%) i els béns intermedis (2,6%); en canvi, decreix l'energia un 2,5%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 25,5% respecte del mateix mes de l'any anterior, i l'índex de producció industrial (que inclou l'energia) ho fa en un 22,1%. Per grans sectors industrials, creixen els béns d'equipament (36,1%), els béns de consum (27,9%) i els béns intermedis (16,7%), i decreix l'energia (−0,7%).

Finalment, totes les divisions industrials totes registren increments. Destaquen la fabricació de material de transport (58,8%), la fabricació de productes farmacèutics (38,7%), i la fabricació de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (31,1%).