Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 12/2023 i any 2023. Dades provisionals

L'Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari va augmentar un 0,1% interanual a Catalunya al desembre del 2023. Per grans sectors industrials, va créixer l'energia un 3,8%, es van mantenir estables els béns d'equipament (variació interanual del 0,0%) i, d'altra banda, van disminuir els béns de consum un 1,0% i els béns intermedis un 0,6%.

Al desembre del 2023, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia) va disminuir un 7,4% respecte del mateix mes de l'any anterior. I l'índex de producció industrial (que inclou l’energia) va disminuir un 6,1% interanual. Per grans sectors industrials, van decréixer els béns de consum (−8,8%), els béns d’equipament (−7,4%) i els béns intermedis (−5,7%), i va créixer l’energia (2,8%).

D'altra banda, per divisions industrials els decrements més elevats els van registrar la indústria de fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (−23,0%), la de la fabricació de material de transport (−22,1%) i les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−14,9%); en canvi, van créixer la indústria dels materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (18,6%) i les altres indústries manufactureres (0,5%).

L'any 2023, la mitjana anual de l'índex de producció industrial va disminuir un 0,5%, segons dades provisionals. Per grans sectors industrials, van registrar decrements els béns intermedis (−3,5%), l’energia (−2,9%) i els béns de consum (−0,9%); d'altra banda, van créixer els béns d’equipament (6,0%). Per seccions de la CCAE-2009, va destacar la disminució de les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (−13,1%) i les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−10,0%); en canvi, va créixer la fabricació de material de transport (15,5%).