Saltar al contingut principal

Estadística de la despesa del turisme estranger. 04/2024

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.807 milions d'euros a l'abril del 2024, xifra que suposa un augment de l'11,6% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per països de residència habitual, destaquen els Estats Units, França i Alemanya amb una despesa total de 332, 224 i 122 milions d'euros, fet que suposa una variació interanual del 34,1%, −7,5% i del 16,4%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 218 euros, dada que suposa un augment interanual del 2,6%. Les partides de despesa principals corresponen a les despeses en transport internacional que no estan incloses en el paquet turístic (573 milions d'euros) i les despeses en allotjament (380 milions d'euros).