Saltar al contingut principal

Estadística del turisme estranger. 03/2024

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,3 milions al març del 2024, enfront dels 1,1 milions del març del 2023, xifra que suposa un augment interanual del 27,9%. Segons el país de residència habitual, els països d'on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Estats Units i Alemanya, amb 211,2, 124,3 i 121,2 milers de turistes, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) i els viatges de negoci tenen una afluència turística de 1.036,4, 167,3 i 142,7 milers de turistes, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars tenen una afluència de 856,4 milers de turistes, i els habitatges de familiars o amics de 204,7 milers de turistes.