Saltar al contingut principal

Estadística anual d'estructura salarial. 2022. Dades provisionals

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 28.774,55 euros l'any 2022, un 2,2% més que l'any anterior, segons resultats provisionals. El salari brut anual de les dones va créixer un 2,6% i es va situar en 25.659,03 euros; el dels homes va augmentar un 2,1% i va ser de 31.878,42 euros.

Per grans sectors, la indústria presenta el salari brut anual més elevat (32.623,78 euros), seguida de la construcció (28.234,77 euros) i dels serveis (28.013,89 euros).

Els resultats del guany per hora, així com l'ampliació que l'Idescat realitza de l'Enquesta d'estructura salarial (EES) es publicaran quan es disposi dels resultats definitius.