Saltar al contingut principal

EAES Enquesta anual d'estructura salarial

L'Enquesta anual d'estructura salarial té com a objectiu principal conèixer el guany brut anual mitjà per treballador, que classifica segons variables sociodemogràfiques i variables relacionades amb l'ocupació. També dona informació sobre el guany mitjà per hora normal de treball segons les diferents característiques de l'ocupació, i sobre la distribució salarial, que permet estudiar la desigualtat en els salaris.

L'Enquesta anual d'estructura salarial és una operació realitzada per l'INE amb periodicitat anual, a partir de conciliar diverses fonts de caràcter estadístic i administratiu. L'objectiu és obtenir estimacions salarials anuals per a aquells anys en què no es fa l'Enquesta d'estructura salarial (de periodicitat quadriennal). L'Idescat porta a terme una explotació detallada de l'Enquesta anual d'estructura salarial, que amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.