Saltar al contingut principal

EES Enquesta d'estructura salarial

L'Enquesta d'estructura salarial té com a objectiu principal obtenir resultats sobre els nivells salarials de les persones assalariades i conèixer les diferències en la distribució degudes a les característiques tant d'aquestes persones com de les seves ocupacions. D'altra banda, permet determinar l'estructura del salari, tant en la composició com en les variables que hi influeixen.

És una enquesta mostral de periodicitat quadriennal realitzada per l'INE mitjançant un qüestionari que ha de respondre l'ocupador. Els anys en què no es fa aquesta enquesta s'obtenen estimacions salarials a partir de l'Enquesta anual d'estructura salarial, que és una altra operació de l'INE i que és el resultat de conciliar diverses fonts de caràcter estadístic i administratiu.

L'Idescat ofereix una ampliació de resultats de l'Enquesta d'estructura salarial per a Catalunya.