Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 03/2024

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 0,6% al març del 2024 respecte al mateix mes del 2023. Per grups de productes, l'augment es deu a l'increment de les vendes dels productes d'alimentació (2,7%), ja que les vendes de la resta de productes han disminuït (−1,8%).

A preus constants (és a dir, eliminant l'efecte dels preus), l'índex registra un decreixement interanual de l'1,8%. Les vendes de productes d'alimentació disminueixen un 1,2% i les de la resta de productes un 2,6%.