Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2023 i any 2023. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 4,4% interanual a Catalunya al desembre del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. El nombre de pernoctacions del turisme domèstic va disminuir un 5,0%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans van decréixer un 1,3%, i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 9,5%. Les pernoctacions del turisme estranger van augmentar un 10,8% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Estats Units i Itàlia són els que van fer més pernoctacions en termes absoluts (241,5, 161,6 i 143,7 milers, respectivament), amb variacions interanuals positives de l'1,5%, 15,6% i 19,3%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que van concentrar més pernoctacions (1,5 milions, 321,8 milers i 248,0 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 6,1%, 2,8% i 12,0%, respectivament).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 6,9% interanual, amb una disminució del 2,2% en el turisme domèstic i en creixement del 15,4% en el turisme estranger.

L'any 2023, les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 10,8% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic van créixer un 0,2% respecte a un any enrere (−0,6% el català i un 1,2% el procedent de la resta de l'Estat), i les del turisme estranger van augmentar un 15,8%. Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Barcelona són les que van registrar més pernoctacions (23,0, 11,7 i 10,3 milions, respectivament). Durant l'any 2023, el grau d'ocupació per habitacions a Catalunya es va situar en el 70,2%. Pel que fa al nombre de viatgers, aquest va augmentar un 11,4% respecte a l'any 2022.