Saltar al contingut principal

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2023

Infografia

InfografiaPIBA

L'any 2023 el producte interior brut (PIB) de Catalunya va assolir els 292.474 milions d'euros i el creixement en volum va ser del 2,6%.

Des de la perspectiva de la demanda, la interna va créixer un 1,4% l'any 2023, principalment per l'augment del consum de les llars (1,9%) i el consum de les administracions públiques (2,3%); en canvi, la formació bruta de capital va disminuir un 0,7%. En relació amb el comerç exterior, les exportacions totals van augmentar un 7,1% i les importacions un 2,9%. Els components turístics de totes dues variables van mantenir creixements significatius, d'un 22,6% en les exportacions i d'un 8,7% en les importacions.

Des de la perspectiva de l'oferta, destaca el creixement de la indústria (3,5%) i dels serveis (3,1%). En canvi, la construcció va moderar el creixement fins a l’1,8% i el sector agrari va experimentar una caiguda del 17,6%.

L'Idescat presenta les estimacions anuals dels principals agregats econòmics corresponents al període 2000-2022. La informació del PIB des de l'òptica de l'oferta es mostra desagregada per 44 branques d'activitat per al període 2000-2020 i per 10 branques en els anys 2021 i 2022. Aquestes darreres estimacions s'elaboren principalment amb informació conjuntural.